1 2 3 4
 

Aircraft

Code Course Name Venue ST EN Fees Request
AC01 Avionics 
Sharm EL Sheikh 14/1/2018 18/1/2018 3500 U$ Request
Dubai 29/4/2018 3/5/2018 4250 U$ Request
Bahrain 2/9/2018 6/9/2018 4250 U$ Request
AC02 Avionics & Navigation Lights 
Cairo 11/2/2018 15/2/2018 2500 U$ Request
Casablanca 17/6/2018 21/6/2018 4250 U$ Request
Jakarta 15/10/2018 19/10/2018 5000 U$ Request
AC03 C++-502: Real-Time C++ 
Istanbul 12/3/2018 16/3/2018 4750 U$ Request
Cairo 15/7/2018 19/7/2018 2500 U$ Request
Dubai 11/11/2018 15/11/2018 4750 U$ Request
AC04 Unmaned Air Vehichel (UAV) 
Maldives 16/4/2018 20/4/2018 5000 U$ Request
Cairo 12/8/2018 16/8/2018 2500 U$ Request
Cairo 16/12/2018 20/12/2018 4250 U$ Request
AC05 Basics of Automatic Control for Airplanes 
Cairo 21/1/2018 25/1/2018 2500 U$ Request
Maldives 7/5/2018 11/5/2018 5000 U$ Request
Dubai 23/9/2018 27/9/2018 4250 U$ Request
AC06 Aircraft Manufacturing Composite Materials 
Bahrain 18/2/2018 22/2/2018 4250 U$ Request
Istanbul 25/6/2018 29/6/2018 4750 U$ Request
Cairo 21/10/2018 25/10/2018 2500 U$ Request
AC07 Risk Management and Crisis Airports 
Jakarta 19/3/2018 23/3/2018 5000 U$ Request
Casablanca 22/7/2018 26/7/2018 4250 U$ Request
Sharm EL Sheikh 18/11/2018 22/11/2018 3250 U$ Request
AC08 Computer Aided Design 
Dubai 22/4/2018 26/4/2018 2500 U$ Request
Maldives 27/8/2018 31/8/2018 5000 U$ Request
Casablanca 23/12/2018 27/12/2018 4250 U$ Request
AC09 Risk Management and Crisis Airports 
Maldives 29/1/2018 2/2/2018 5000 U$ Request
Cairo 15/4/2018 19/4/2018 2500 U$ Request
Dubai 16/9/2018 20/9/2018 4250 U$ Request
AC10 Mass & Balance in Aircraft 
Sharm EL Sheikh 25/2/2018 1/3/2018 3500 U$ Request
Bahrain 24/6/2018 28/6/2018 4250 U$ Request
Jakarta 29/10/2018 2/11/2018 5000 U$ Request
AC11 Aircraft Mechanics 
Cairo 29/7/2018 2/8/2018 2500 U$ Request
Dubai 25/3/2018 29/3/2018 4250 U$ Request
Malaysia 26/11/2018 30/11/2018 5000 U$ Request
AC12 Jet Engine Control 
Istanbul 30/4/2018 4/5/2018 4750 U$ Request
Casablanca 26/8/2018 30/8/2018 4250 U$ Request
Cairo 30/12/2018 3/1/2019 2500 U$ Request
AC13 Deisel Engine Technology 
Jakarta 1/1/2018 5/1/2018 5000 U$ Request
Cairo 6/5/2018 10/5/2018 2500 U$ Request
Dubai 2/9/2018 6/9/2018 4250 U$ Request
AC14 Noise Abatement in Aircraft Engines 
Marbella 5/2/2018 9/2/2018 5000 U$ Request
Cairo 17/6/2018 21/6/2018 2500 U$ Request
Casablanca 14/10/2018 18/10/2018 4250 U$ Request